Aanvragen verklaring omtrent het gedrag

De aanvraagprocedure voor de verklaring omtrent het gedrag (VOG), ook wel een bewijs van goed gedrag genoemd, verschilt enigszins afhankelijk van de persoon die de VOG aanvraagt. Verder kan in sommige gevallen een verklaring omtrent het gedrag met spoed worden aangevraagd, en soms kan de aanvraag voor een verklaring omtrent het gedrag elektronisch worden ingediend.

Zelf aanvragen VOG

De verklaring omtrent het gedrag moet u zelf aanvragen. De procedure hiervoor is niet ingewikkeld. U moet een standaardformulier invullen en op de voorgeschreven wijze indienen.

Procedure aanvraag VOG

Voor de procedure voor de aanvraag van de verklaring omtrent het gedrag zijn de volgende procedures van belang:

Enkele bijzondere gevallen

Bij de aanvraag voor de verklaring omtrent het gedrag kunnen er enkele bijzonderheden spelen, die de aanvraagprocedure ingewikkelder maken. De aanvraag moet dan op een andere, dan de hiervoor genoemde manieren worden ingediend. Dit is bijvoorbeeld wanneer de aanvrager geen GBA-adres in Nederland heeft, of wanneer de aanvraag vanuit het buitenland wordt gedaan, dan wel wanneer de werkgever in het buitenland is gevestigd.

> Meer informatie bijzondere gevallen aanvraag VOG

Kosten aanvraag verklaring omtrent het gedrag

Voor de aanvraag van de verklaring omtrent het gedrag (VOG) moet u kosten (leges) betalen. Deze kosten verschillen per soort aanvraag en de wijze waarop u de verklaring omtrent het gedrag aanvraagt.

> Meer informatie over de kosten VOG

Beslistermijnen beslissing verklaring omtrent het gedrag

Indien u een aanvraag hebt ingediend voor een verklaring omtrent het gedrag wilt u uiteraard zo spoedig mogelijk duidelijkheid. In de wet is geregeld welke termijnen er gelden voor het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor het nemen van een beslissing over de aanvraag voor een verklaring omtrent het gedrag.

> Meer informatie over de beslistermijnen

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden