Spoedaanvraag verklaring omtrent het gedrag

In bijzondere gevallen kan gebruik worden gemaakt van een spoedprocedure voor het aanvragen van een verklaring omtrent het gedrag. In dit artikel zetten wij uiteen in welke gevallen een spoedaanvraag kan worden gedaan, en op welke wijze een spoedaanvraag voor een verklaring omtrent het gedrag moet worden ingediend.

Voorwaarden

Een aanvraag kan alleen met spoed worden afgehandeld indien:

a) ten aanzien van de aanvrager geen justitiële gegevens (strafbare feiten) worden aangetroffen,
b) de aanvraag volledig is en
c) sprake is van een spoedeisend belang.

Het COVOG beoordeelt aan de hand van alle betrokken belangen of sprake is van een spoedeisend belang.

Spoedgevallen

Een spoedeisend belang wordt bij een aanvraag voor een verklaring omtrent het gedrag voor natuurlijke personen in ieder geval aanwezig geacht indien de aanvraag betrekking heeft op:

– een werkgever/werkzaamheden/stage in het buitenland, of
– een adoptieprocedure in het buitenland, of
– benoeming tot gedeputeerde of wethouder en kandidaatstelling voor een functie als volksvertegenwoordiger.

Ten aanzien van de verklaring omtrent het gedrag voor rechtspersonen wordt een spoedeisend belang in ieder geval aanwezig geacht indien:
– de aanvraag betrekking heeft op een aanbestedingsprocedure of
– de aanvraag betrekking heeft op activiteiten van de rechtspersoon in het buitenland.

Verlies van een eerder afgegeven verklaring omtrent het gedrag is geen grond voor een spoedaanvraag.

Afhandelingstermijn

Indien een aanvraag als spoedaanvraag wordt afgehandeld bedraagt de termijn waarbinnen de verklaring omtrent het gedrag zal worden afgegeven maximaal vijf werkdagen. Wanneer de aanvraag niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden of het COVOG oordeelt dat de aanvraag niet met spoed kan worden afgehandeld, wordt de spoedaanvraag omgezet in een reguliere aanvraag en wordt de aanvrager hiervan in kennis gesteld.

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden