Beslistermijnen beslissing verklaring omtrent het gedrag

Indien u een aanvraag hebt ingediend voor een verklaring omtrent het gedrag wilt u uiteraard zo spoedig mogelijk duidelijkheid. In de wet is geregeld welke termijnen er gelden voor het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor het nemen van een beslissing over de aanvraag voor een verklaring omtrent het gedrag. In dit artikel zetten wij de verschillende beslistermijnen voor u op een rijtje.

De beslistermijnen voor de afgifte of weigering van een verklaring omtrent het gedrag zijn wettelijk geregeld. U vindt de termijnen in artikel 37 van de Wet Justitiële en Strafvorderlijke gegevens.  De uiterlijke termijn is 8 weken na ontvangst van de aanvraag. Dit is de termijn die geldt indien het COVOG de aanvraag afwijst, en dus de Minister niet voornemens is om een verklaring omtrent het gedrag af te wijzen.

Indien de beslissing wel wordt toegewezen ontvangt u binnen 4 weken na ontvangst van de aanvraag bericht. Als u dus meer dan 4 weken zit te wachten op een verklaring omtrent het gedrag kan het dus zijn dat het COVOG het voornemen heeft om de aanvraag af te wijzen. Neem zo nodig contact op met een gespecialiseerde advocaat uit ons netwerk om meer duidelijkheid te verkrijgen.

Bij rechtspersonen geldt een langere termijn. Dan heeft het COVOG 12 weken de tijd bij een afwijzing van de verklaring omtrent het gedrag, en 8 weken wanneer de aanvraag wordt toegewezen.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden