Bewijs van goed gedrag

Een bewijs van goed gedrag is een verklaring van het Ministerie van Justitie waaruit moet volgen dat uw justitiële documentatie, voor zover al strafbare feiten zijn geregistreerd, geen beletsel opleveren voor een verrichten van werkzaamheden in het kader van een door u beoogde functie. Een werkgever kan bijvoorbeeld vragen om een bewijs van goed gedrag, maar u kunt een bewijs van goed gedrag ook nodig hebben voor het starten van een onderneming.

Tegenwoordig heet een bewijs van goed gedrag ook anders. U vraagt geen bewijs van goed gedrag aan, maar een verklaring omtrent het gedrag. In de volksmond wordt het echter nog altijd een bewijs van goed gedrag genoemd. En in wezen is het ook begrijpelijk dat het een bewijs van goed gedrag wordt genoemd; u ontvangt alleen een verklaring wanneer u zich goed hebt gedragen.

De verklaring omtrent het gedrag wordt in beginsel afgegeven wanneer de aanvrager binnen de van toepassing zijnde terugkijktermijn niet voorkomt in de justitiële documentatie, dan wel binnen de terugkijktermijn in de justitiële documentatie een justitieel gegeven wordt vermeld dat, geoordeeld naar de omstandigheden van het geval, onvoldoende zwaarwegend is om op grond daarvan de VOG niet te verstrekken.

Wilt u weten in welke gevallen u wel en niet een bewijs van goed gedrag wordt afgegeven, lees dan ons artikel “Beoordelingskader verklaring omtrent het gedrag (VOG)”

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden