Bijzondere gevallen aanvraag VOG

Bij de aanvraag voor een verklaring omtrent het gedrag kunnen zich enkele bijzondere omstandigheden spelen die maken dat de aanvraag op een andere manier moet worden ingediend. Wij zullen de verschillende situaties hierna bespreken:

  • Geen GBA-adres in Nederland
  • Aanvraag vanuit het buitenland
  • Werkgever in het buitenland gevestigd

 Geen GBA-adres in Nederland

Staat u nergens ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA)? Dan dient u de aanvraag rechtstreeks in bij het COVOG. Het bedrag van € 30,05 maakt u over op rekeningnummer 19.23.27.984, ten name van het Ministerie van Justitie / Dienst Justis / COVOG te Den Haag. Vergeet niet de naam van de aanvrager te vermelden!

Aanvraag vanuit het buitenland

Woont u in het buitenland? Dan vraagt u de VOG aan bij de gemeente waar u het laatst stond ingeschreven.

Let op: u betaalt de kosten aan de gemeente waar u de VOG aanvraagt. Informeer bij de afdeling burgerzaken van het stadsdeel waar u de aanvraag naar toe stuurt, naar welke rekening het bedrag moet worden overgemaakt. Zij geven u een kenmerk op dat u bij de transactie moet opgeven.

Voor een overboeking uit het buitenland hebt u voor de betaling de volgende gegevens nodig:

IBAN-code: nl80 rabo 0192327984,
BIC-code (swiftcode) RABONL2U,
Rabobank International te Utrecht.

Werkgever in het buitenland gevestigd

Is uw werkgever in het buitenland gevestigd? Dan kunt u in plaats van het Nederlandse aanvraagformulier een officieel document gebruiken van de buitenlandse organisatie/instelling, het consulaat of de ambassade. Dit document moet dan wel alle gegevens bevatten die op het Nederlandse aanvraagformulier worden gevraagd.

In Nederland is geen aanvraagformulier in het Engels beschikbaar. Er is wel een Engelstalige brochure over certificates of good conduct.

 

 

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden