Beroepschrift na afwijzing verklaring omtrent het gedrag

Beroepsschrift VOG

Naar aanleiding van het door u ingediende bezwaarschrift zal het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag een beslissing nemen. Het COVOG kan het bezwaarschrift gegrond verklaren, en alsnog een verklaring omtrent het gedrag afgeven, maar het COVOG kan ook het bezwaar ongegrond verklaren. In dat laatste geval kunt u de zaak nog aan de rechter voorleggen door binnen zes weken een beroepschrift in te dienen tegen de beslissing op bezwaar.

Beroepsschrift

Het beroepsschrift dient te worden ingediend bij de rechtbank in uw arrondissement. De adresgegevens staan op de beslissing op bezwaar vermeld.
In het beroepsschrift dient u (opnieuw) de redenen worden vermeld waarom u meent dat de beslissing op bezwaar onjuist is, en waarom u vindt dat op grond van de geldende wet- en regelgeving en uw persoonlijke situatie toch een verklaring omtrent het gedrag zou moeten worden afgegeven. Het is altijd belangrijk dat u een kopie van de beslissing op bezwaar meestuurt.

Gespecialiseerde rechtsbijstand

Uiteraard kunt u ervoor kiezen om zelf een  beroepsschrift op te stellen en in te dienen, maar wij adviseren u dit door een gespecialiseerd advocaat te laten doen. De procedure rondom de afgifte van een verklaring omtrent het gedrag is erg ingewikkeld. Het beoordelingskader is streng, en moeilijk te doorgronden. Wanneer het COVOG al heeft besloten om de verklaring omtrent het gedrag te weigeren,  moet u van goeden huize komen, om hiertegen nog iets te doen. Daarom is het belangrijk dat u zich voor het indienen van een beroepsschrift laat bijstaan door een gespecialiseerde advocaat, die de wegen kent binnen de VOG-procedure en die weet welke verweren u kunt voeren om de kans op het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag te vergroten. 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden