VOG per strafbaar feit

De beoordeling van de aanvraag van een VOG vindt plaats op basis van een inschatting van het risico voor de samenleving en een belemmering vormen voor een behoorlijke uitoefening van de taak of werkzaamheden. Het COVOG kijkt met name naar de functie, stelt vast welke risicogebieden en specifieke risicoprofielen hierop van toepassing zijn en beoordeelt of uw strafblad en/of andere justitiële of strafvorderlijke gegevens een belemmering hiervoor vormen indien u dat feit binnen die functie zou plegen.

Voor u is het echter vaak interessanter om te weten of u met uw strafblad een VOG zou kunnen krijgen. Dan moeten we de beoordeling in feite omdraaien en moeten we kijken of

  1. het strafbare feit valt binnen de terugkijktermijn
  2. welke risicogebieden van toepassing zouden kunnen zijn bij dat feit
  3. welke functies dan een belemmering zouden kunnen vormen

Wij zullen per strafbaar feit hier nader op ingaan.

VOG ondanks zedendelict

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden