Screeningsprofielen VOG

Het COVOG beoordeelt bij een aanvraag van een VOG aan de hand van een screeningsprofiel of de strafbare feiten een belemmering (kunnen) vormen voor de afgifte van een VOG. Er bestaan algemene screeningsprofielen, screeningsprofielen voor specifieke functies en screeningsprofielen voor rechtspersonen.

Algemeen screeningsprofiel VOG

Het COVOG hanteert voor de meeste aanvragen het algemeen screeningsprofiel, dat is onderverdeeld in acht risicogebieden (die weer zijn onderverdeeld in specifieke functieaspecten):

  1. Informatie
  2. Geld
  3. Goederen
  4. Diensten
  5. Zakelijke relaties
  6. Proces
  7. Aansturen organisatie
  8. Personen

> Algemene screeningsprofielen VOG uitgewerkt

Screeningsprofiel VOG per functie

Er bestaan ook screeningsprofielen per functie. Voor bepaalde functies is daarbij omschreven welke risico’s eraan verbonden kunnen zijn. Deze risico’s zijn niet limitatief, zodat ook de hiervoor genoemde risicogebieden in de beoordeling betrokken kunnen worden.

Screeningsprofiel VOG voor rechtspersonen

Ook bestaat er een specifiek screeningsprofiel voor een aanvraag van de VOG voor rechtspersonen.

Onbekend screeningsprofiel VOG

Per 1 december 2013 is een nieuw screeningsprofiel beschikbaar waarbij de aanvrager op alle acht risicogebieden wordt gescreend. Dit profiel is bedoeld voor VOG-aanvragen in het kader van werving van personeel waarbij nog niet duidelijk is welke functie vervuld gaat worden door de aanvrager.

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden