VOG ondanks zedendelict

Met een veroordeling voor een zedendelict is het niet eenvoudig om een VOG te krijgen. Toch is het, anders dan mensen vaak denken, zeker niet kansloos. Het is met name afhankelijk van de functie waardoor de VOG wordt aangevraagd, de aard en de ernst van het zedendelict en de bijzondere omstandigheden van het geval. Ondanks een zedendelict kunt u dus toch een VOG krijgen! Wij kunnen u daarbij helpen.

Terugkijktermijn VOG bij zedendelict

Bij zedendelicten geldt een onbeperkte terugkijktermijn. Dit betekent dat bij iedere nieuwe aanvraag van de VOG uw volledige justitiële documentatie meetelt voor de beoordeling van de aanvraag. Wel is het zo dat naarmate de tijd verstrijkt zonder opnieuw veroordeeld te zijn voor een zedendelict of een ander strafbaar feit de kans op een VOG toeneemt.

Risicogebieden VOG bij zedendelict

Bij een veroordeling voor een zedendelict, zal dit met name problemen opleveren op het risicogebied ‘personen (8)’. Het risicogebied personen heeft immers tot doel om de kwetsbaren in de samenleving te beschermen. Kwetsbare personen zijn minderjarigen en hulpbehoevenden, zoals ouderen en gehandicapten. Het gaat dan om personen die werkzaam zijn met minderjarigen zijn belast met de zorg en het welzijn van deze minderjarigen. Zij kunnen in een één-op-één relatie komen te verkeren met minderjarigen die aan hun zorg zijn toevertrouwd. In deze relatie kan sprake zijn van een (tijdelijke) afhankelijkheid.
Daarnaast zouden er bij een zedendelict ook problemen kunnen bestaan op het risicogebied ‘aansturen organisatie’. Het risicogebied aansturen organisatie beoogt de maatschappelijke risico’s in kaart te brengen die zich voor kunnen doen indien macht over organisaties en de daaraan verbonden personen wordt misbruikt. Dit risicogebied omvat het aansturen van medewerkers en het aansturen van de organisatie. Managers, bedrijfsleiders en filiaalhouders vallen onder dit risicogebied. Als gevolg van een onjuiste of onzorgvuldige bedrijfsvoering kan de veiligheid en het welzijn van personen in gevaar gebracht worden.

> Meer informatie risicoprofielen VOG

VOG ondanks zedendelict minderjarige

Ook wanneer tijdens de minderjarigheid een zedendelict is gepleegd, lukt het steeds vaker om een VOG te krijgen. De jurisprudentie wordt steeds gunstiger (o.a. Raad van State 5 september 2012, BX6537).

> Meer informatie VOG ondanks zedendelict minderjarige

Lastige functies bij zedendelict

Met name in functies waar u omgaat met kinderen, ouderen, gehandicapten of andere hulpbehoevenden zal een VOG worden geweigerd. Verder kunnen er problemen ontstaan bij leidinggevende functies, hoewel wij geregeld bij dit soort functies na het indienen van een zienswijze toch een VOG kunnen krijgen.

Advocaat nodig?

Wanneer het COVOG heeft aangegeven voornemens te zijn om de aanvraag voor de VOG af te wijzen, is het echt van belang dat u hiertegen zo snel mogelijk ook uitgebreide zienswijze indient. Is die fase al voorbij, dan kunt u vaak nog bezwaar maken of beroep instellen. In de procedures tegen het COVOG hebben wij geregeld succes. Dit is meestal op grond van de aard en de ernst van het feit in verhouding tot de functie waarvoor de VOG wordt aangevraagd alsook vanwege de bijzondere omstandigheden van het geval en uw persoonlijke omstandigheden. Wilt u ook weten of het in uw zaak mogelijk is om verweer te voeren tegen de (voorgenomen) weigering van de VOG, meldt dan uw zaak aan via het aanmeldingsformulier op onze website. Wij verwijzen uw zaak direct door naar een gespecialiseerde VOG-advocaat die binnen 24 uur contact met u opneemt.

> Meer informatie beoordelingskader VOG bij zedendelict

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden