Justitiële documentatie als uitgangspunt

Geplaatst op: 25 november 2013

De basis van het beoordelingskader is vastgelegd in artikel 35 lid 1 Wet JSG, waarin wordt bepaald dat de afgifte van een verklaring omtrent het gedrag wordt geweigerd, indien in de justitiële documentatie met betrekking tot de aanvrager een strafbaar feit is vermeld, dat, indien herhaald, gelet op het risico voor de samenleving en de overige omstandigheden van het geval, aan het doel waarvoor de verklaring omtrent het gedrag wordt gevraagd, in de weg zal staan.

Lees meer >


Uitgebreid beoordelingskader afgifte VOG

Geplaatst op: 24 november 2013

Het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag  (COVOG) van de dienst Justis, beoordeelt namens de Minister van Justitie iedere aanvraag voor een verklaring omtrent het gedrag. De beoordeling geschied volgens een bepaald stramien dat is uitgewerkt in de Beleidsregels VOG-NP- RP 2013, en voortvloeit uit de Wet Justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wet JSG). Wij zullen u uitleggen hoe het beoordelingskader precies werkt, en aan welke eisen voldaan moet zijn om in aanmerking te komen voor een verklaring omtrent het gedrag.
Wij zullen achtereenvolgens de volgende onderwerpen behandelen:

  • Justitiële documentatie als uitgangspunt
  • Objectief criterium
  • Subjectief criterium
  • Rodedraadcriterium en bijzondere weigeringsgronden
  • Zedendelicten
  • Terugkijktermijn

In dit document gaan we dieper in op de verschillende beoordelingscriteria. Indien u in het kort wilt lezen hoe het beoordelingskader eruit ziet, kunt u ook ons artikel “Beoordelingskader verklaring omtrent het gedrag in het kort” lezen.

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden