VOG krijgen ondanks strafblad?

Kan ik een VOG krijgen ondanks mijn strafblad? Wij krijgen deze vraag regelmatig van onze cliënten. Helaas kunnen wij hier geen eenduidig antwoord op geven. Of u met een strafblad een VOG krijgt, is afhankelijk van verschillende factoren.

1. Soort functie waar VOG nodig is

Allereerst wordt gekeken voor welk soort functie een VOG nodig is. Het COVOG bekijkt of de feiten die op uw justitiële documentatie staan een risico vormen voor de samenleving en een belemmering vormen voor een behoorlijke uitoefening van de taak of werkzaamheden. Hierbij wordt gekeken naar algemene screeningsprofielen waarbij per risicogebied de risico’s worden weergegeven, alsook naar specifieke screeningsprofielen per functie. Alleen wanneer de feiten op uw strafblad een risico vormen voor de functie, wordt de VOG geweigerd.

Voorbeeld:
Iemand die is gepakt wegens rijden onder invloed, kan geen bus- of taxichauffeur worden, maar kan prima VOG voor een functie bij een kinderdagverblijf krijgen.

2. Terugkijktermijn strafblad voor VOG

Met name is de terugkijktermijn voor de beoordeling van de aanvraag van een VOG van belang. Wanneer u kort geleden nog bent veroordeeld of een strafbeschikking hebt geaccepteerd, komt dit op uw strafblad te staan en telt dit mee voor de vraag of er een VOG wordt afgegeven. In beginsel is de terugkijktermijn 4 jaar, te rekenen vanaf de datum van de aanvraag. U mag dus in de afgelopen 4 jaren geen veroordelingen of openstaande zaken op uw strafblad hebben staan. Voor zedendelicten geldt een onbeperkte terugkijktermijn en bent u veroordeeld tot een gevangenisstraf dan is de terugkijktermijn 8 jaar.

> Meer informatie terugkijktermijn VOG

3. Belangenafweging

Daarnaast vindt bij iedere aanvraag voor een VOG een belangenafweging plaats. Het COVOG kijkt dus niet alleen naar uw strafblad, maar weegt alle feiten en omstandigheden mee en kijkt ook naar uw belang bij de afgifte van de VOG. Hier zit voor ons – als gespecialiseerde VOG-advocaat – nog veel ruimte om met een goede verdediging en de juiste argumenten alsnog een VOG te krijgen.

Van belang is hierbij o.a. de afdoening van de strafzaak, het tijdsverloop, de hoeveelheid antecedenten, u ten tijde van het plegen van een strafbaar feit minderjarig was. Recente rapporten van deskundigen, verklaringen van omgeving, etc. kunnen hierbij van belang zijn.

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden