VOG geweigerd

Hebt u een aanvraag gedaan voor een VOG, maar wordt de VOG nu geweigerd? Een VOG hebt u vaak nodig voor uw werk of andere belangrijke zaken. Wanneer de VOG dan wordt geweigerd, kan dat grote gevolgen hebben voor uw toekomst. Met de juiste verweren lukt het vaak nog om alsnog een VOG te krijgen. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in de VOG-procedure en kunnen u hierin bijstaan.

Redenen VOG geweigerd

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een VOG is geweigerd. Meestal is het omdat u binnen de terugkijktermijn bent veroordeeld voor een strafbaar feit of omdat u nog verdachte bent in een strafzaak die nog open staat. Het COVOG kijkt namelijk eerst of u binnen deze termijn strafrechtelijke veroordelingen op uw strafblad hebt staan. Als dat zo is, wordt de VOG in beginsel geweigerd, tenzij uw belangen zo zwaarwegend zijn dat u toch een VOG zou moeten krijgen.

Zienswijze

Wanneer de VOG is geweigerd, kunt u hier vaak nog goed verweer tegen voeren.

Vaak krijgt u eerst een voorgenomen beslissing tot weigering van de VOG. Hiertegen kunt u dan nog een zienswijze indienen bij het COVOG. Maak van die mogelijkheid altijd gebruik zodat het COVOG alle van belang zijnde factoren in de belangenafweging kan betrekken. In de meest onmogelijke zaken lukt het ons vaak nog om met de juiste argumenten de VOG te krijgen.

Bezwaar en beroep

Heeft u al een definitieve beslissing ontvangen, dan kunt u nog bezwaar en beroep instellen tegen de beslissing van het COVOG. In bezwaar vraagt u het COVOG om hun eigen beslissing te herbeoordelen en bij beroep vraagt u de rechter om naar uw zaak te kijken.

Heeft u met spoed een VOG nodig, dan kunt u overwegen om naast het bezwaarschrift direct een voorlopige voorziening aan te vragen. Met een voorlopige voorziening legt u uw zaak met spoed voor aan de rechter zodat u eerder een rechterlijk oordeel krijgt.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden