Wanneer telt een veroordeling door de kinderrechter mee voor een VOG?

Ook veroordelingen door de kinderrechter worden geregistreerd op de justitiële documentatie en tellen mee voor de beoordeling van een aanvraag voor een verklaring omtrent het gedrag. Vroeger was het nog zo dat alleen strafbare feiten waarvoor een werkstraffen van meer dan 40 uren was opgelegd, werden meegenomen in de beoordeling van de aanvraag, maar tegenwoordig geldt het voor alle veroordelingen. Uitzondering hierop is alleen de afdoening via HALT, en een schuldigverklaring zonder oplegging van straf of maatregel (art. 9a Sr.)

< Terug naar Verklaring omtrent het gedrag
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden