Wanneer is een verklaring omtrent het gedrag noodzakelijk?

Indien u vreest dat u misschien niet in aanmerking komt voor een verklaring omtrent het gedrag, is het van belang om te weten wanneer zo’n verklaring nu noodzakelijk is. In de beleidsregels VOG is dit nader uitgewerkt. De redenen voor het (laten) aanvragen van een verklaring omtrent het gedrag zijn verschillend voor natuurlijke personen en rechtspersonen.

Natuurlijke personen

Bij natuurlijke personen is een onderzoek naar het gedrag van de aanvrager, met het oog op het afgeven van een verklaring van het gedrag, in ieder geval noodzakelijk:

  • indien de verklaring omtrent het gedrag wettelijk is voorgeschreven.

N.B. Indien de aanvrager zich erop beroept dat een verklaring omtrent het gedrag verplicht is voorgeschreven op grond van buitenlandse wet- of regelgeving, dient de aanvrager het wettelijke vereiste altijd aan te tonen.

  • Indien het doel van de aanvraag voor een verklaring omtrent het gedrag ziet op het bestendigen dan wel aangaan van een al dan niet betaalde werkrelatie. Dit is de meest voorkomende reden waarom een verklaring omtrent het gedrag wordt aangevraagd. Vaak wordt hier al om gevraagd bij de sollicitatie.
  • Indien het doel van de aanvraag voor een verklaring omtrent het gedrag ziet op het aanvragen van een visum of op emigratie.
  • Een eenmanszaak door een rechtspersoon wordt gevraagd een verklaring omtrent het gedrag te overleggen voor het aangaan van een zakelijke overeenkomst met deze rechtspersoon.

Rechtspersonen

Ten aanzien van de aanvraag voor een verklaring omtrent het gedrag voor rechtspersonen geldt dat een onderzoek naar het gedrag van de aanvrager in ieder geval noodzakelijk is indien deze wordt aangevraagd in verband met het aangaan van een zakelijke overeenkomst, contract of aanbesteding dan wel voor het aansluiten bij of lid worden van een brancheorganisatie, vereniging of stichting. Een onderzoek naar het gedrag van de rechtspersoon en haar (on)middellijke bestuurders, vennoten, maten of beheerders is in dat geval altijd noodzakelijk. Rechtspersonen die zijn opgericht naar buitenlands recht met een vestiging in Nederland, kunnen geen verklaring omtrent het gedrag aanvragen.

 

< Terug naar Verklaring omtrent het gedrag
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden