Naar welke gegevens wordt onderzoek gedaan?

Om te controleren of een persoon of een onderneming in aanraking is geweest met justitie, maakt het COVOG gebruik van verschillende registers en informatie afkomstig van organisaties. In dit artikel bespreken we de belangrijkste registers waarin het COVOG kijkt voor de beoordeling van de aanvraag van een verklaring omtrent het gedrag.

Justitieel Documentatie Systeem

Het belangrijkste register is het Justitieel Documentatie Systeem (JDS). In het JDS worden misdrijven en overtredingen geregistreerd van natuurlijke en rechtspersonen. De gegevens in het JDS worden aangeleverd vanuit alle arrondissementsparketten, gerechtshoven en verdragslanden. Het kan gaan om (on)herroepelijke veroordelingen, strafbeschikkingen, transacties, sepots en openstaande zaken.

Welke gegevens worden genoteerd en hoe lang die bewaard blijven, staat in de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens. De bewaartermijn is afhankelijk van de aard van de overtreding en de zwaarte van de veroordeling. Gegevens over een misdrijf worden minimaal 30 jaar gedocumenteerd.

Politieregisters

Het COVOG kan ook gebruik maken van politieregisters. De politie registreert in hun systemen alle meldingen op adres en/of persoon.

Openbaar Ministerie en Reclassering

In sommige gevallen vraagt het COVOG informatie op bij het Openbaar Ministerie en de Reclassering.

Als blijkt dat iemand in aanraking is geweest met justitie, beoordeelt Justis aan de hand van het screeningsprofiel of de strafbare feiten een belemmering (kunnen) vormen voor de afgifte van een verklaring omtrent het gedrag.

Wettelijke regelingen

De regels die betrekking hebben op de aanvraag van een verklaring omtrent het gedrag zijn vastgelegd in de volgende wet- en regelgeving.

  • Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
  • Beleidsregels VOG
< Terug naar Verklaring omtrent het gedrag
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden